La fàbrica Ercros de Cerdanyola disminueix un 17% les seves emissions l’any 2010 respecte de l’any 2009. Aquesta xifra s’eleva fins el 30% si es prenen com a referència els últims cinc anys, és a dir des de l’any 2006. Aquesta factoria química que es va instaurar a la nostra ciutat el 1945 produeix anualment 21.000 tones de pólvores de modelatge, un material que es fa servir per fer tapes i seients de sanitaris, interruptors, endolls o taps.

La fàbrica cerdanyolenca també ha millorat en matèria de prevenció d’accidents, s’ha superat un any sense accidents amb baixa a les seves instal·lacions. En el conjunt dels centres Ercros de tot l’Estat l’índex de freqüència d’accidents s’ha reduït un 64% els últims 5 anys. En 2010, l’accidentalitat de la companya va ser un 83% inferior a la mitjana del sector químic espanyol, segons dades de la Comissió Autònoma de Seguretat i Higiene al Treball d’Indústries Químiques i Afins (COASHIQ).

Des de 1994 Ercros està adherida voluntàriament al programa Responsible Care que promou la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (FEIQUE), amb el qual es pretén aconseguir que les empreses aconsegueixin millores continues en relació a la seguretat i la protecció de la salut i el medi ambient. En 2010 el grau de compliment dels sis codis de pràctiques de gestió de Responsible Care va ser del 85,4%, quatre punts percentuals més que l’any anterior i vuit punts més que en el conjunt de les empreses espanyoles adherides a aquest programa, la qual cosa configura a Ercros com una de les empreses de referència en l’aplicació d’aquest programa.

En quant a la qualitat dels productes d’aquesta fàbrica, en els últims cinc anys el centre ha reduït en un 61% les reclamacions dels productes expedits. En el conjunt dels centres Ercros l’índex de reclamacions durant aquest període s’ha reduït un 29%.

Data d’elaboració: 28/09/2011
Font i fotografia: notícia Cerdanyola Info, 01/09/2011