El 2012, l’índex d’emissions de la fàbrica d’Ercros a Cerdanyola va disminuir un 23% respecte el 2011, segons el darrer Informe de Responsabilitat Social Empresarial publicat per la companyia. En el conjunt dels centres d’Ercros, la reducció va ser de l’11,5% i, en el cas de les emissions específiques directes de gasos d’efecte hivernacle, de l’11,3%.

En matèria de prevenció, el centre de Cerdanyola ha superat tres anys consecutius sense enregistrar cap accident amb baixa entre el personal propi a les seves instal·lacions. L’índex de freqüència general d’accidents d’aquesta fàbrica, que es calcula a partir del nomeni d’accidents -amb i sense baixa- entre el personal propi i extern, s’ha reduït un 68%, mentre que al conjunt de centres d’Ercros, la millora ha estat del 22%. En comparació amb el sector químic espanyol, segons la Comissió de Seguretat Integral de la Federació Empresarial de la Indústria Química (Feique), l’índex de freqüència general d’accidents d’Ercros va ser un 65% inferior al mateix índex del conjunt de les mpreses químiques espanyoles.

Aquests paràmetres de sostenibilitat de la companyia estan recollits i ampliats en el darrer Informe de Responsabilitat Social Empresarial publicat per la companyia. Aquest informe ha estat certificat amb nivell “excel·lent” per l’empresa auditora Bureau Veritas.

La fàbrica de Cerdanyola

El centre de Cerdanyola -anteriorment Aicar- s’emmarca dins la Divisió de Química Intermèdia i a les seves instal·lacions es produeixen més de 260 varietats de compostos per emmotllar, un producte amb una gran varietat d’aplicacions, principalment en la fabricació de tapes de sanitaris; materials elèctrics, com interruptors o endolls; vaixelles i altres materials domèstics; taps per a la indústria cosmètica i de perfumeria, entre d’altres. El 85% de la seva producció s’exporta a més de 60 països a tot el món, sent el segon productor europeu d’aquests productes. La fàbrica de Cerdanyola té acreditat el seu sistema de gestió de la prevenció, la qualitat i el medi ambient.

Font: http://www.cerdanyola.info/menu_principal/inici/noticies/2013/07/05/ercros.html