En moments crítics sorgeixen oportunitats i sectors en reconversió que suposen una opció a lafalta d’ofertes. Crear una empresa en èpoques complicades és una solució i no parteix del problema.

Muntar una empresa és una alternativa real a la falta d’oportunitats laborals. “Emprendre en aquests moments no només és bo, sinó també necessari”, assegura Ángel Colomina, director de l’àrea de formació i emprendimiento en el Consell Superior de Cambres de comerç. L’important és trobar les oportunitats de mercat en les quals hi hagi demanda. Generar ocupació passa per crear empreses i existeixen sectors que garanteixen l’èxit de les organitzacions de nou encuny:

1) Les noves tecnologies.
Alberto Fernández-Terri cabres, professor del IESE i director de Finaves (fons de cabdal llavor), defensa que al món online no hi ha crisi. Aquest és un mercat en creixement,doncs cada vegada hi ha més gent que accedeix a Internet, i els projectes relacionats amb l’oci i les xarxes socials
poden convertir-se en empreses d’èxit.
2) Tercera edat.
El model social canvia i els majors es presenten com un segment amb moltes possibilitats per emprendre.
3) Productes mèdics.
Les empreses dedicades a aquests articles i serveis troben negoci en una societat envellida. A més, la despesa en salut segueix sent altíssim tant en l’àmbit estatal, com entre
les comunitats autònomes i per part de particulars. Els projectes nous en aquest terreny passen també pel món tecnològic, com els jocs interactius amb sensors per practicar exercicis de rehabilitació.
4) ‘Retal’.
Les oportunitats estan tant en les vendes fragmentades com en la seva alternativa
online. Hi ha bastants signatures retail nascudes i crescudes durant la crisi que, no obstant això, han aconseguit triomfar amb el seu model de negoci. Per guanyar l’important és fer marca.
5) Sostenibilitat.
Les companyies que es dediquen al reciclat, al tractament de residus i a la sostenibilitat tenen encara molt recorregut. Totes les signatures d’energia renovable també. Els sectors que millor han sabut capejar aquests delicats moments són “aquells que cobreixen les necessitats bàsiques, els que han sabut adaptar-se als nous hàbits de consum i els que s’han internacionalitzat o posicionat en altres mercats, com el sector de la moda, l’enginyeria i la cura personal”, afirma José María Cérvol, director de l’àrea de consultoria estratègica de Deloitte. La sensibilitat del públic cap als preus ha provocat l’auge de les companyies que segueixen el model low cost, doncs les empreses s’inclinen per funcionar amb una visió més orientada cap al client. Néixer en crisi no té per què ser un fracàs.

Negocis en Internet
El mercat laboral està canviant i els negocis i sectors es veuen obligats a reformular-se. Es vas agafar al que Pedro Moreno, soci de Accenture, crida Negocis Crisis 2.0:

CONTINGUTS DIGITALS
Est és un sector en alça. La venda de continguts digitals per a marques en Internet puja davant la caiguda de la publicitat en mitjans tradicionals.
PRODUCCIÓNAUDIOVISUAL
També dirigit a la xarxa i, en concret, als anomenats kioskos virtuals que combaten la caiguda de la distribució de paper.
‘I-COMMERCE’ i OCI
El negoci‘retail’ també està obligat a competir a la xarxa, igual que l’oci, que adquireix un caràcter més social amb les aplicacions per a mòbils, els jocs formatius, entre uns altres.

Innovar al món online

AVANTATGES. En la web, el cost per iniciar un nou negoci és menor. Com es basa pràcticament en la tecnologia, l’emprenedor es lliura de les despeses de la seu física i d’una plantilla sobredimensionada.
INCONVENIENTS. Un dels principals obstacles per muntar una empresa a la xarxa és que està oberta a un mercat global. Aquest ampli públic objectiu obliga al fet que es competeixi amb més actors.
POSSIBILITATS. Al món online hi ha tantes oportunitats de negoci com en l’offline. Però hi ha algunes que destaquen per sobre de les altres. Internet encara s’associa al món de l’oci, per això els projectes amb major futur són les aplicacions, el ‘gamelearning’, els vídeos, el comerç electrònic i les geolocalizaciones per a mòbils. A més de les xarxes socials.

El model econòmic canvia i els majors es presenten com un negoci de futur

– Les empreses que neixen sota el model ‘lowcost’ han encertat, doncs es dirigeixen a un públic cada vegada més     sensible al preu.
– Un pla de negoci ben sustentat i envoltar-se de persones que avalin amb la seva experiència el projecte són claus per emprendre.
-Els negocis que cobreixen les necessitats quotidianes i se saben adaptar als nous hàbits de consum també tenen recorregut.
– Les organitzacions que hanlogrado internacionalitzar-se o posicionar-se en altres mercats han estat de les quals millor han esquivat la crisi.
– Sectors clau com el turisme, també s’han vist obligats a reinventar-se i a orientar-se molt més cap al client.

Font: notícia diari Expansión 07/02/2012

fotografia de Talentegg CC,2.0 (by-nc-sa)