El conveni entre MicroBank i el Parc de Recerca UAB (PRUAB) facilitarà a estudiants i titulats la posada en marxa de noves empreses potenciant així l’autoocupació. El banc durà a terme una inversió creditícia anual de fins a un milió d’euros.

El president de MicroBank, José Francisco de Conrado, i el director general del Parc de Recerca UAB (PRUAB), Jordi Marquet, han signat el seu primer conveni de col·laboració per a facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits. Amb la signatura d’aquest acord entre el banc i la fundació s’estableixen noves línies de finançament dirigides a estudiants i titulats amb projectes professionals per crear noves empreses. L’entitat durà a terme una inversió creditícia anual de fins a un milió d’euros.

Els sol·licitants podran optar a microcrèdits per a emprenedors d’un import màxim de 25.000 euros. Els projectes hauran de comptar amb un pla d’empresa i el corresponent informe favorable de viabilitat elaborat pel PRUAB, que MicroBank analitzarà abans d’aprovar la petició.

Data d’elaboració: 09/09/2011
Font i fotografia: notícia PRUAB, 07/09/2011