L’empresa espanyola TiGenix comença els assajos clínics necessaris per a l’aprovació del seu producte a base de cèl · lules mare al · logèniques Cx611 com a medicament per al tractament de l’Artritis Reumatoide primerenca i per a la septicèmia severa. En ambdós casos, les cèl · lules han provat la seva utilitat en els assajos preclínics, ja que tenen capacitat per reduir la inflamació, conseqüència important d’ambdues malalties. 

El producte Cx611 podria oferir als pacients una teràpia amb un mecanisme d’acció alternatiu que podria substituir o combinar-se amb els tractaments habituals, aconseguint una major taxa de recuperació.

Font: web Sevibe Cells