El Grup de Recerca de Seguretat en Xarxes i Aplicacions Distribuïdes (SENDA) de la Universitat Autònoma de Barcelona ha Desenvolupat l’aplicació per a mòbils Incidències 2.0. L’objectiu  és proporcionar als ciutadans un sistema gratuït, simple i àgil per a consultar en temps real l’estat de la xarxa de transport públic de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Incidències 2.0 és una aplicació senzilla i gratuïta que permet als usuaris conèixer a través del telèfon mòbil les incidències que afecten les línies de metro, ferrocarril i tren de rodalies. El sistema ha estat desenvolupat pel Grup de Recerca de Seguretat en Xarxes i Aplicacions Distribuïdes (SENDA) de la Universitat Autònoma de Barcelona i està disponible tant per a mòbils amb sistema operatiu Android com per iPhone.

L’aplicació es serveix de les notificacions que fan els propis usuaris, com també, de les incidències proporcionades pels operadors dels transports ferroviaris de l’àrea metropolitana de Barcelona. Retards, avaries, canvis d’horaris, etc. són absorbits pel sistema i publicats perquè els usuaris puguin saber al moment l’estat de la xarxa de transport i puguin minimitzar l’afectació que els hi pugui provocar.

Si bé en l’actualitat ja existeixen alguns sistemes per a la notificació d’incidències, la majoria no disposa d’un sistema automàtic per gestionar la informació, cosa que dificulta la filtració i recepció de les notificacions. «L’aplicació específicament desenvolupada pot ajudar a resoldre aquestes mancances i permetre obtenir un sistema de notificació i publicació d’incidències eficient i veraç, que es beneficiï de l’aportació de tots els usuaris que hi participen», assenyala el doctor Jordi Herrera Joancomartí, investigador del grup de recerca SENDA.

La principal innovació d’Incidències 2.0 rau en l’automatització alhora de gestionar les incidències. Aquesta automatització es realitza a partir de la informació que proporcionen els usuaris. Una de les característiques del sistema és que permet identificar les incidències de forma unívoca, i això possibilita que cada incidència pugui ser tractada de forma única per diferents usuaris. D’aquesta manera, Incidències 2.0 pot agregar i analitzar la informació proporcionada pels diferents usuaris sobre una mateixa incidència per tal de determinar-ne diferents atributs, des del grau de veracitat fins al temps estimat de durada que pot tenir la incidència.

«D’una banda, el primer objectiu és proporcionar als ciutadans d’un sistema gratuït, simple i àgil que els pugui ser d’utilitat. D’altra banda, des del punt de vista de recerca, volem avaluar diferents mecanismes per tal d’analitzar les millors tècniques que permetin un filtrat i validació de la informació el màxim acurada possible mantenint un elevat grau d’automatització», explica Herrera.

A part de les incidències en el transport públic, l’aplicació també està pensada per notificar qualsevol tipus d’incidència que els usuaris creguin adient i interessant per a la resta d’usuaris. A més, està oberta a qualsevol proposta interessant que puguin formular els usuaris per a millorar l’aplicació.

Font i fotografia:notícia del PRUAB 07/02/2012