Les empreses espanyoles fan servir cada cop més Facebook, així ho revela un estudi elaborat per l’Asociación Española de Economía Digital (aDigital), que conclou que un 7% hi són presents i que d’aquestes un 60% hi és des de fa menys d’un any. Per tant, la presència en xarxes socials és molt recent i encara s’està experimentant sobre el seu ús i els resultats que se’n poden obtenir. L’estudi assenyala que l’objectiu principal pel qual fan servir Facebook les empreses és el de potenciar la seva imatge de marca (72%), seguit de la fidelització dels clients (47%) i la generació de nous contactes (47%). Només un 12%, però, assegura que ho fa per augmentar les vendes.

L’informe posa de manifest que el 85% de les empreses que són a Facebook realitza accions de màrqueting en les xarxes socials, però en canvi tan sols el 15% disposa d’una plataforma de comerç electrònic a Facebook. D’altra banda, resulta un fet curiós que força organitzacions desconeguin la diferència entre Perfil i Pàgina i, per això, algunes fan servir la primera – més adient per a l’ús personal – que la segona – que no té límit d’usuaris i et permet obtenir més informació sobre aquests. A més, l’estudi revela que el 50% de les empreses espanyoles que són a Facebook tenen menys de 500 seguidors i només la meitat actualitzen el seu perfil a diari.

Data d’elaboració: 15/04/2011
Fotografia: logo Facebook