La utilització de les xarxes professionals per incorporar personal a l’empresa respon a una tendència de futur, sobretot en mercats com l’espanyol, on la gran majoria de les ofertes d’ocupació es cobreixen per recomanacions, és a dir, mai arriben a publicar-se en cap plataforma de cerca.

La utilització de les xarxes professionals per incorporar personal a l’empresa respon a una tendència de futur, sobretot en mercats com l’espanyol, on la gran majoria de les ofertes d’ocupació es cobreixen per recomanacions, és a dir, mai arriben a publicar-se en cap plataforma de cerca.

Les xarxes és una font important de contactes, ja que a més de no incórrer en nous costos, resulten ser un filtre interessant d’informació com edat, nivell acadèmic, interessos i hobbies, entre d’altres. El principal avantatge que ofereixen aquestes xarxes és que els currículum aporten major quantitat d’informació útil, de manera que les avaluacions són més exhaustives per seleccionar candidats.

Permeten també, l’accés a perfils diversos en moltes localitzacions geogràfiques, a major interactivitat, la facilitat per a contactar amb candidats i la possibilitat d’oferir informació detallada sobre l’empresa i el lloc que es vol cobrir.

Cal desenvolupar xarxes professionals, encara que no estem en recerca activa d’ocupació, havent de triar les plataformes més convenients d’acord als nostres interessos, ja que cada xarxa social té un perfil d’usuaris diferent, trobant informació més o menys completa de perfils en funció de la xarxa.

Per exemple, llocs com MySpace, Hi5 i Facebook, mostren les tendències del comportament dels usuaris en la xarxa, en tant que Linkedln, Twitter, Neurona o CVexplorer.com tenen un clar enfocament cap a la recerca de feina i les relacions professionals.

Data d’elaboració: 04/05/2011
Font: notícia Equipos y Talento, 03/05/2011
Fotografia de Carve Consulting : CC, 2.0 (by-sa)