El Servei de Biblioteques ha desenvolupat un web per orientar els professors i investigadors en els processos d’avaluació de la seva activitat investigadora i d’acreditació.

El Servei de Biblioteques presenta el nou web de suport a l’acreditació i avaluació de la recerca.

El seu objectiu és orientar els professors i investigadors en els processos d’avaluació de la seva activitat investigadora i d’acreditació per part de les entitats ANECA, AQU i CNEAI. A les seves diferents seccions es poden trobar des dels enllaços a la documentació sobre com omplir els formularis acreditatius fins als accessos als recursos considerats per les diferents entitats.

En una segona fase el web es completarà amb nous apartats dedicats als autors i a la producció científica.

Podeu accedir al nou web a través d’aquest enllaç: http://www.uab.cat/biblioteques/acreditacio

 

Font i fotografia: notícia de (PRUAB)www.uab.es 22/10/2012