La desocupació, situada ara a Espanya en un 24,44%, experimentarà una important reducció en els propers vuit anys fins a arribar al 14%, segons un estudi elaborat pel catedràtic de la UAB Josep Oliver.

A Catalunya, el descens serà encara més acusat en caure fins al 5%. La clau d’aquest aparent miracle es troba en la pèrdua d’1,9 milions de persones actives al mercat de treball fins al 2020 per l’efecte de l’envelliment de la població i el fre a l’entrada d’immigrants.

Per aconseguir aquests resultats, la simulació duta a terme per Oliver per a l’Índex Manpower part de la possibilitat de reciclar als aturats mitjançant polítiques actives d’ocupació i d’una major mobilitat geogràfica per ocupar les vacants que sorgeixin.

El professor va indicar que aquesta crisi ja ha destruït més ocupació en termes percentuals que la que va acabar en 1985, en acumular una pèrdua de llocs de treball del 15% enfront del 14% de l’anterior recessió.

Font: notícia de www.elperiodico.com de 29/05/2012 

Fotografia: mrlerone cc,2.0 ( by-nc-sa )