Test Motors, empresa ubicada al Parc Tecnològic del Vallès, ha Desenvolupat Testim, un eina que Përmet monitoritzar a els Processos accionats per motors Elèctrics, detectar precoçment els avaries que puguin afectar el su Procés de producció i corregir-les eficaçment.

Testim és basa en la implementació permanent d’1 sèrie de sensors a la maquinària a monitoritzar que recullen informació de diferent Tipus, Una combinació de sensors que Përmet detectar Tant avaries Mecàniques com Elèctriques, entre d’Altres.

Font: www.ptv.cat 

Per a més informació de l’eina fer click aquí:Testim