En el context internacional, aquest ús se situa en el 55% d’usuaris (14 punts percentuals per sota del nostre país).

A més, el 73% dels reclutadors utilitza les xarxes socials per recolzar-se en les seves tasques de selecció de personal. 

• LinkedIn és la xarxa més utilitzada per buscar feina. El seu ús està molt més estès al nostre país que a la resta del món, ja que aquí té una taxa d’ús del 64,1%, mentre que la mitjana mundial se situa al voltant del 35,4%. 

• Sobre el perfil del demandant en línia de feina, com més jove és un candidat, més probable és que utilitzi les xarxes socials per buscar feina. De fet, el 76% dels joves menors de 33 anys utilitza aquests instruments per tal de trobar una feina. 

• Entre les diferents activitats que els candidats poden fer per buscar feina a Internet, les més utilitzades inclouen: analitzar les pàgines dels potencials responsables de selecció (82,3%), buscar ofertes de feina (82,1%), consultar el que altres diuen sobre els potencials ocupadors (81,6%) i crear una xarxa de contactes professionals (77,5%). 

• Aquells que busquen feina creuen que, entre els diferents elements que apareixen en els perfils de les empreses, el més atractiu és la presència d’ofertes de treball (índex d’atractiu del 0,70), seguit per la presència d’informació general sobre la empresa (0,66) i pel contingut que publica. 

• Un 32,6% dels candidats que envia el seu CV per xarxes socials són cridats pels reclutadors. Segons els enquestats hi ha una major proporció d’homes als quals es contacta després d’enviar el currículum (35,6% enfront del 30,4% de dones). Igual que es diu amb més assiduïtat a les persones majors de 33 anys que a les menors (46,6% enfront del 27,5%).

Font: web Adecco