Un grup format per 25 grans inversors europeus s’han posat d’acord per crear un estàndard que pretén regular la relació legal i econòmica entre inversors i projectes emprenedors. La relació entre emprenedors i inversors no sol ser un fàcil pel fet que, atenent a la llibertat de pactes ja que no hi ha un sistema de mínims que la reguli, les posicions solen estar molt enfrontades a l’hora de negociar el marc en què es realitza aquesta inversió.


Un grup format per 25 grans inversors europeus s’han posat d’acord per crear un estàndard que pretén regular la relació legal i econòmica entre inversors i projectes emprenedors. La relació entre emprenedors i inversors no sol ser un fàcil pel fet que, atenent a la llibertat de pactes ja que no hi ha un sistema de mínims que la reguli, les posicions solen estar molt enfrontades a l’hora de negociar el marc en què es realitza aquesta inversió.

D’altra banda, aquesta falta de regulació també pot ser un obstacle perquè nous inversors s’atreveixin a apostar per projectes emprenedors i perquè els nous empresaris puguin acostar-se a demanar diners sense caure en condicions difícils. Crear aquests documents pretén estalviar temps, costos i aportar transparència a l’aportació de capital per a les noves empreses.

El fet que s’estableixi un marc estàndard que serveixi com a referència a uns i altres pot ser positiu i, sense eliminar aquesta llibertat de pactes entre les parts, tant uns com altres podran partir d’uns termes mínims en què basar la seva relació.

A més això reduiria notablement la durada de les negociacions, tenint en compte de partir d’un document base que pugui respectar drets i deures de les dues parts . Això facilitaria arribar a acords i les possibles modificacions sempre serien sobre el document de partida.

Per suposat l’aplicació com a document o com a punt de partida d’aquests documents estàndard no seria obligatori. Es tracta de facilitar les relacions entre les parts i donar a conèixer a inversors o empresaris que acudeixen per primera vegada a aquests sistemes, de quines són les pautes bàsiques que solen regir en aquestes relacions.

Data d’elaboració: 13/07/2011
Font: notícia Pymes y Autónomos, 06/07/2011
Fotografía de Ceslava: CC,2.0 (by-sa)