ACTíVA PROSPECT presenta l’estudi de necessitats d’equipaments al districte de les Corts. La sessió de presentació va tenir lloc el passat dia 24 de març 2011, al saló d’actes de la seu del Districte de Les Corts a Barcelona. Hi varen participar al voltant de 25 persones membres de la Comissió del Pla d’Equipaments del Districte.

ACTíVA PROSPECT presenta l’estudi de necessitats d’equipaments al districte de les Corts. La sessió de presentació va tenir lloc el passat dia 24 de març 2011, al saló d’actes de la seu del Districte de Les Corts a Barcelona. Hi varen participar al voltant de 25 persones membres de la Comissió del Pla d’Equipaments del Districte.

Actíva Prospect ha fet una versió actualitzada de l’estudi de planificació elaborat al 2009, on es detallen els equipaments que el Districte requereix en el futur, a la vegada que s’ha posat de manifest l’avenç en la construcció i l’inici de funcionament d’alguns dels equipaments previstos.

Data d’elaboració: 28/04/2011
Font: noticia Activa Prospect, 28/03/11.
Fotografia: logo de Activa Prospect.