Estudiants de la Universitat de Liechtenstein visiten el Parc Tecnològic del Vallès (PTV), situat a Cerdanyola, acompanyats per Pablo Migliori, professor del Departament d’Economia de l’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La trentena de joves, alumnes de màster, van conèixer ¨¨in situ¨ els objectius, funcionament i serveis que ofereix el PTV a les empreses de caràcter tecnològic. Durant una setmana, els estudiants van assistir a un curs, organitzat per la UAB, sobre la creació, desenvolupament i internacionalització de les empreses a Espanya, completat amb visites a institucions i empreses.

Data d’elaboració, 15/06/2011
Font: notícia PTV, 15/06/2011
Fotografia de Utp: CC,2.0 (by-nc-sa)