El primer patronat d’Eurecat, el centre resultant de la integració dels sis centres tecnològics avançats de Catalunya, ha aprovat l’absorció d’ASCAMM, Barcelona Digital, CETEMMSA i Barcelona Media. Amb aquest pas es completa la primera fase del procés que donarà lloc al gran proveïdor de tecnologia industrial al nostre país. 

La segona fase es durà a terme durant els pròxims mesos. El patronat -format pels sis centres tecnològics avançats, el vicepresident executiu, Xavier Torra, i amb representació de la Generalitat de Catalunya- ha donat llum verda als plans de transició del CTM Centre Tecnològic i Leitat, de manera que abans de l’estiu el CTM s’integrarà funcionalment i Leitat ja haurà integrat la major part de la seva activitat. 

A banda del nom del centre tecnològic resultant d’aquest procés d’integració, Eurecat, el patronat també ha aprovat l’organigrama del nou centre, que comptarà amb la figura d’un vicepresident executiu -que ja ocupa Xavier Torra- i un director executiu. A més, 14 empreses catalanes líders i representatives dels 7 àmbits de l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) formaran part del patronat, també abans de l’estiu. 

L’objectiu és que el 2016 el centre estigui definitivament constituït, situant-se com la referència en innovació industrial a Catalunya i potenciant el model de transferència tecnològica al nostre país. Amb la integració, els centres guanyaran massa crítica, seran més eficients i guanyaran dimensió per créixer i ser més competitius, garantint que les pimes catalanes accedeixin a alts nivells d’innovació i transferència tecnològica. És una aposta de país a llarg termini que respon a l’oportunitat d’augmentar la capacitat en recerca industrial i de serveis tecnològics a Catalunya per tal que el país recuperi una posició de lideratge en dinàmiques d’innovació industrial.

 El procés d’integració dels centres, previst a l’Acord per al Diàleg Social Permanent aprovat l’any passat, garanteix el manteniment del model territorial actual, preservant l’activitat a cada un dels centres on estant ubicats i assegurant la continuïtat dels llocs de treball actuals. La Generalitat dotarà aquest procés amb 45 milions d’euros fins al 2016 a través dels plans de suport plurianuals de desenvolupament.

Font: web gencat.cat