Facebook ha començat a pagar pel fet de mirar anuncis. La xarxa social ha engegat un nou sistema de publicitat que compensa els usuaris quan cliquen sobre un anunci. En concret, els dóna uns anomenats “crèdits de Facebook”, que poden ser bescanviats per béns en oferta o pel lloguer de pel·lícules, a l’estil de Groupon, i sempre dins la xarxa social. De moment, l’incentiu no és gaire alt. Cada cop que s’accedeix a un anunci, Facebook concedeix un crèdit a l’usuari, que equival a 0,07 euros. L’objectiu d’aquest tipus de sistema és popularitzar l’ús dels crèdits de Facebook i es creu que creixerà ràpidament.

Data d’elaboració:12/05/2011
Font: notícia www.3cat24.cat, 06/05/2011
Fotografia de Smemon: CC, 2.0 (by)