El treball realitzat ha permès millorar els barris de la ciutat. Han participat 23 persones en situació d’atur, a qui es va contractar durant 6 mesos. La segona fase del pla començarà el dia 3 de juny. Es contractaran 17 persones en situació d’atur que seguiran millorant la ciutat.

L’arranjament de voreres en mal estat i de trams de carrers de la ciutat, la protecció dels baixos dels fanals contra la corrosió provocada pels pixats dels gossos i l’habilitació d’una parada buida del Mercat Municipal de Serraperera com a espai comú, són algunes de les tasques que han realitzat les persones contractades en la 1ª fase dels Plans d’Ocupació finançats per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament.

L‘alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona, la regidora d’Ocupació, Carmen Rebollo, i el regidor de Manteniment d’Espai Públic i Dependències Municipals, Fèlix Sánchez, han tancat la primera fase dels Plans d’ocupació agraint als participants la seva aportació i desitjant-los molta sort a partir d’ara. Per la seva banda, les persones que han treballat en el Pla, han agraït a l’Ajuntament i al Servei Municipal d’Ocupació haver-los donat suport i treball en uns moments tant difícils com els actuals.

Plans d’Ocupació

En total s’han contractat 43 persones en situació d’atur entre mitjans de novembre de l’any passat i al llarg de l’any 2013 perquè facin dues accions a la ciutat: fer treballs de millora dels carrers i espais de la ciutat, donant feina a 42 persones aturades i treballar en un projecte de lluita contra el fracàs escolar pel que s’han generat 3 nous llocs de treball.

Els contractats es distribuiran en dos torns de 6 mesos de durada cadascun. El primer, amb 23 treballadors, i el segon, amb 17. 

El pressupost d’ambdues accions és de 633.300€ [506.640€, a càrrec de la subvenció de l’AMB (Pla de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2012 – 2013), i 126.660€ del pressupost municipal], recursos que possibilitaran la contractació de tot el personal i la compra dels materials fungibles, tècnics i EPIS que s’utilitzin en els treballs que es realitzin.

Procés de selecció

El procés de selecció de les persones contractades l’ha fet el Servei Municipal d’Ocupació. Un servei homologat i reconegut per la Generalitat de Catalunya, el Govern de l’Estat i la Unió Europea en multitud d’accions formatives desenvolupades a la ciutat.
Per a seleccionar les persones contractades s’ha fet servir la bossa de treball i s’ha establert com a condició indispensable que les persones candidates havien d’estar en situació de no cobrar cap prestació d’atur.

Actuacions urbanístiques dutes a terme:

 • Carrer del Roure: Millora del carrer del Boix fins al carrer de Pompeu Fabra.
 • Avinguda de Lesseps: Millores en petits trams situats entre els carrers de Pompeu Fabra i de la Costa.
 • Església Vella: Finalitzar el terra de la nau central
 • Carrer dels Reis: Unificació total de la vorera de panots amb la barana lateral del riu. I petites reparacions al mateix tram però en les dues voreres.
 • Carrer de Sant Casimir: Reparació dels desperfectes que té el carrer. Arranjament de les voreres.
 • Carrer de la Diagonal: Entre l’Avinguda d’Espanya i carrer de Sevilla. Voreres noves i reparacions de places interiors.
 • Carrer de Portugal fins al carrer d’Astúries: eliminació de barreres arquitectòniques i arranjaments de les voreres.
 • Carrer Camèlies: Nova vorera a la perllongació del carrer.
 • Carretera de Barcelona: Arranjament de la vorera entre el Passatge de la Telefònica i el carrer de la Via.
 • Mercat Serraparera: Reparació i adequació total d’una parada del mercat municipal.
 • Tots els barris de la ciutat: Netejar els fanals aplicant un producte nou que evitarà la corrosió i substitució d’aquelles que es troben en molt mal estat.
 • Pla de les Alzines: Col·locació de plaques metàl·liques als escocells de la zona.
 • Neteja de pintades: A diferents punts de la ciutat.

Font: http://www.cerdanyola.info/menu_principal/inici/noticies/2013/05/17/plans_ocupacio.html