Actualment està vigent un Conveni entre el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i l’Empresa Nacional d’Innovació (ENISA), per a la creació d’una línia de finançament per a la posada en marxa de projectes empresarials promoguts per joves emprenedors. Aquesta iniciativa s’emmarca dins del Pla d’actuació de Suport a l’Emprenedoria del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, i s’aportaran al mateix 20 milions euros al llarg de l’exercici 2011. Aquest conveni servirà com a continuació al qual ha vingut funcionant des de l’any passat. Podran optar a aquesta línia les Pimes de, almenys, un any de vida i que estigui formades majoritàriament per empresaris de fins a 35 anys. Es concediran préstecs participatius d’un import màxim de 50.000 euros per a l’adquisició d’actiu fix i circulant per l’activitat. El termini màxim d’amortització serà de 4 anys, amb la possibilitat de demanar un període de carència d’un màxim de 6 mesos.

El tipus d’interès d’aquestes operacions s’aplicarà en dos trams: un primer tram a l’Euribor a un any més 2% i un segon tram que es fixarà en funció de la rendibilitat de l’empresa. El tipus resultant de la suma dels dos trams i mai podrà superar el 6%.

Data d’elaboració: 04/05/2011
Font: notícia Pymes y Autonomos.com, 30/04/2011.
Fotografia de Cedim news : CC, 2.0 (by-nc)