Què és?

Són ajudes per promoure actuacions específiques per fomentar la llengua catalana en l’àmbit de l’empresa a Catalunya.

  • Elaboració d’un pla lingüístic d’empresa i posada en marxa d’accions de foment de la llengua catalana per a l’increment de l’ús del català en l’entorn laboral i per a l’oferta de productes i la prestació de serveis, a partir d’una anàlisi de la situació del català i de necessitats identificades.
  • Accions de foment de la llengua catalana per incorporar-la en els productes i serveis de l’empresa, en activitats laborals i en documentació mercantil, laboral, de comunicació i màrqueting, en qualsevol format.
  • Accions de foment de la llengua catalana en l’exercici professional, especialment les adreçades a personal amb coneixements bàsics de català, i que afavoreixin la interacció en aquesta llengua.

 

Beneficiaris de les ajudes

Les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, amb acreditació de distribució i comercialització de productes o serveis a Catalunya.

 

Descripció

La quantitat de la subvenció no pot superar el 70% dels costos del projecte objecte de la sol·licitud.
 

Termini de sol·licitud

Del 6 al 21 de febrer de 2024
 

Més informació

  • Convocatòria: pendent de publicació