Amb l’objectiu de millorar les habilitats en gestió empresarial d’emprenedors i empreses en consolidació, des del Servei Municipal d’Ocupació, Empresa i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, s’ofereix la següent oferta formativa que es realitzarà durant els mesos de novembre i desembre sense cap cost pels participants.

 

1. Curs : Com fer l’estudi de mercat de la teva idea de negoci

L’objectiu d’aquest curs és aprendre com fer un estudi de mercat per veure si la teva idea de negoci és viable.

Continguts :

Què vol di viabilitat? Val la pena la meva idea de negoci?

Viabilitat econòmica

Viabilitat comercial

Viabilitat legal

Viabilitat social

Què vol dir mida de mercat? Quina és la mida crítica de mercat?

Com la calculo?

Els 8 mètodes per a calcular la mida de mercat

Les fonts d’informació. On trobo la informació que necessito

Adreces útils d’internet

L’enquesta-exemples

Com interpretat les dades-tabulació amb Excel-taules dinàmiques

Data: 29 de novembre

Horari : 9:00h a 14:00h

Lloc: Servei Municipal d’Ocupació Empresa i Promoció Econòmica de l’ Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Av. Roma s/n

Cerdanyola del Vallès


2. Curs : Com conèixer tots els “números” del pla d’empresa

L’objectiu és que els promotors adquireixin coneixements teòrics i pràctics per poder fer el seu pla econòmic i financer.

Continguts :

Pla econòmic i financer inicial

Pla d’inversions i finançament inicial

Previsió de tresoreria mensual

Fiscalitat de l’empresa

Què passa al cap d’un any?

Compte de resultats (mensual i anual)

Balanç de situació

Anàlisi de rendibilitats: punt d’equilibri i la rendibilitat de la inversió, rendibilitat econòmica vs financera, supòsits i escenaris possibles

Anàlisi Basic de l’empresa: relacions bàsiques (fons de maniobra, etc.), anàlisi de solvència i liquiditat, altres ràtios rellevants

Data: 3 de desembre

Horari : 9:30h a 13:30h

Lloc: Servei Municipal d’Ocupació Empresa i Promoció Econòmica de l’ Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Av. Roma s/n

Cerdanyola del Vallès

 

3. Curs : Competències clau per emprendre amb èxit

L’objectiu és proporcionar a tots els assistents una visió senzilla i clara de com gestionar de forma eficaç les nostres competències professionals i personals i experimentar un fet des de 3 posicions diferents: en primera, en segona i com a observador, en tercera persona

Continguts :

– Autoconeixement

– Definició de competències emprenedores

– Detecció de competències emprenedores i d’habilitats interpersonals dels participants

– Exercicis pràctics on els participants afronten situacions habituals en els emprenedors.

Data: 17 i 19 de desembre

Horari :  10:00h a 13:00h

Lloc: Servei Municipal d’Ocupació Empresa i Promoció Econòmica de l’ Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Av. Roma s/n

Cerdanyola del Vallès

 

4. Curs : Gestió administrativa, comptable i tributària a l’empresa. La pràctica

Té com a objectiu tenir un control sobre els aspectes fiscals, laborals i administratius de l’empresa.

Continguts :

 Obligacions tributàries de l’empresa

– Principals impostos : IVA,IRPF i IS

– Obligacions laborals de l’empresa: Alta Seguretat Social, contracte de treball, nòmines i prevenció de riscos laborals

– Obligacions comptables de l’empresa : control comptable de l’empresa i documents comptables.

– Control administratiu i bancari

Data: 2,9,11,16,18 de desembre

Horari : 9:00h a 13:00h

Lloc: Servei Municipal d’Ocupació Empresa i Promoció Econòmica de l’ Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Av. Roma s/n

Cerdanyola del Vallès


5. Curs : Com comunicar amb eficàcia i persuasió. “Converteix-te en un bon orador”

L’objectiu és millorar les nostres habilitats comunicatives verbals i  no verbals.

Continguts :

Pautes per comunicar-se amb seguretat i persuasió

Preparar-se per parlar en públic

Com comunicar en una visita

Comunicar i delegar

Una millor seguretat en un/ mateix/a

Guanyar confiança en la seva oratòria

Aprendre a expressar idees en comptes de transmetre informació

Aprendre a canalitzar les nostres emocions

Data: 10,12,13 de desembre

Horari : 9:30h a 13:30h

Lloc: Servei Municipal d’Ocupació Empresa i Promoció Econòmica de l’ Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Av. Roma s/n

Cerdanyola del Vallès

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb:

L’ àrea de creació i consolidació d’empreses

Servei Municipal d’Ocupació, Empresa i promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Av. Roma s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Telèfon: 93 594 70 50

Fax: 93 691 90 67

olivarespi@cerdeanyola.cat; consolidacioiempresa@cerdanyola.cat