L’IPR-Helpdesk ha elaborat un full informatiu sobre els aspectes de la propietat intel · lectual a tenir en Compte Durant la fase de Preparació d’una proposta d’Horitzó 2020. 

Pot accedir al document des d’aquest enllaç.