HADA és una entitat sense ànim de lucre, privada i independent, l’objectiu és promoure i contribuir a la inserció social i laboral de les persones amb discapacitat, a la difusió i ensenyament de la comunicació en llengua de signes i de sistemes alternatius i integrals de comunicació i al foment de la responsabilitat social a l’empresa.

Fundació Grup HADA figura inscrita amb el número 28-1625 en el Registre de Fundacions del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i, d’acord amb el que disposa la normativa reguladora del Registre de fundacions de competència estatal, té seus a Barcelona i Madrid i opera en tot el territori espanyol. Al gener d’aquest 2015, ha establert la seva nova seu al Parc Tecnològic del Vallès (PTV) per tal de poder dur a terme un ambiciós projecte denominat IMJOVA (Impuls Joves Valls) d’inserció social per a joves relacionat amb noves tecnologies al territori i en coordinació amb els agents públics del Vallès.

La implantació de la Fundació Grupo HADA suposa un valor afegit per al PTV per tal de disposar a les seves instal·lacions d’una entitat que es dedica al desenvolupament de polítiques d’inserció social i igualtat ia la promoció de la Responsabilitat Social Empresarial.

Responsabilitat Social Empresarial i Discapacitat (RSE-D)

Les polítiques de RSEde les empreses no poden oblidar-se que les persones amb discapacitat suposen un 10% de la població. La discapacitat ha de ser una dimensió a incorporar a l’RSE de manera transversal, considerant a les persones amb discapacitat com un grup d’interès més.

Es tracta d’incorporar la dimensió de la discapacitat en les polítiques que impregnen tota l’estructura i comportament de la institució i per això, tota actuació que es projecti ha de ser impulsada per la cúpula de l’organització.

Emprendre projectes d’integració social de persones amb discapacitat té diverses perspectives, que aporten valor a la companyia i que abasten un àmbit intern i extern a l’organització:

La integració de persones amb discapacitat en el si de la companyia, com a treballadors a la plantilla ofereix a les companyies una nova pedrera de candidats amb talent i incorporarem diversitat en els nostres equips.

L’acostament a les persones amb discapacitat o el seu entorn obre un nou mercat potencial de clients.

Establir una política de compres responsable impulsant la compra o contractació a Centres Especials d’Ocupació pertanyents al moviment associatiu de la discapacitat, o proveïdors responsables al seu torn en matèria d’integració de persones amb discapacitat, ha d’estendre la cadena de valor.

Afrontar i reforçar polítiques de RSE en matèria de discapacitat afavoreix la reputació i prestigi de les companyies i per tant les posiciona en situació avantatjosa enfront de competidors.

La Fundació GRUP HADA considera que per aconseguir l’excel·lència en matèria d’RSE i discapacitat l’empresa ha d’abordar actuacions en diverses àrees, i proposa actuacions concretes en integració laboral, foment de la plena accessibilitat, relació amb clients i proveïdors, acció social i comunicació.

L’RSE-D, un camí apassionant en què la Fundació GRUP HADA t’acompanya.

Serveis que ofereix a les empreses

Selecció de treballadors i treball amb suport

Becaris i estudiants en pràctiques

Assessoria social i legal en matèria de discapacitat i col·lectius amb risc d’exclusió

Formació tècnica a RRHH i PRL

Sensibilització i conscienciació

Voluntariat corporatiu de suport emprenedors amb discapacitat

Formació a mida – Elaboració de Programes de Formació en discapacitat i especialització en Llengua de Signes

CAMPUS ON LINE de formació

Gestió del crèdit de formació FTFE

Font: web PTV