És el nom per al nou sistema que contemplarà el finançament integral que cobreixi tots els fons per a la recerca i la innovació, coberts en l’actualitat a través del Programa Marc de Recerca i Desenvolupament Tecnològic, el Programa Marc per a la Competitivitat i la Innovació (CIP ) i l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT). Aquests tipus de finançament es reuniran de manera coherent i flexible.

Fons per al Programa Marc de Recerca i Innovació

És el nom per al nou sistema que contemplarà el finançament integral que cobreixi tots els fons per a la recerca i la innovació, coberts en l’actualitat a través del Programa Marc de Recerca i Desenvolupament Tecnològic, el Programa Marc per a la Competitivitat i la Innovació (CIP ) i l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT). Aquests tipus de finançament es reuniran de manera coherent i flexible.

Fons per al Programa Marc de Recerca i Innovació

La Comissió ha proposat un augment en la inversió en recerca i innovació en els pròxims set anys. L’estratègia comuna de la UE “Horizon 2020” estarà dotada amb 80 mil milions de € per impulsar la competitivitat global d’Europa. S’eliminarà la fragmentació dels programes i s’intentarà que els projectes finançats per la UE estiguin més en línia amb els programes nacionals d’investigació. Cliqueu aquí per més informació.

Data d’elaboració: 04/07/2011
Font i fotografia: Oficina Europea