La Fundació Ascamm, centre tecnològic de referència internacional en tecnologies de disseny i producció industrial ubicat a Cerdanyola, ha incrementat els seus ingressos en un 8,4% durant el passat exercici i ha assolit els 10,1 milions d’euros. Si es considera la xifra consolidada d’Ascamm i de les seves empreses de base tecnològica, el volum anual d’ingressos, ascendeix als 12 milions, un 16% superior al del 2009.


La Fundació Ascamm, centre tecnològic de referència internacional en tecnologies de disseny i producció industrial ubicat a Cerdanyola, ha incrementat els seus ingressos en un 8,4% durant el passat exercici i ha assolit els 10,1 milions d’euros. Si es considera la xifra consolidada d’Ascamm i de les seves empreses de base tecnològica, el volum anual d’ingressos, ascendeix als 12 milions, un 16% superior al del 2009.

Al llarg de l’any s’han creat 10 llocs de treball altament qualificats. Un 59% dels ingressos procedeixen de contractes amb empreses per projectes d’I+D, serveis de gestió de la innovació i serveis tecnològics avançats, mentre que el restant 41% tenen el seu origen en convocatòries públiques, nacionals i internacionals, de finançament de projectes d’I+D i transferència de tecnologia.

Ubicada en el Parc Tecnològic del Vallés, a Cerdanyola, Ascamm es una fundació privada sense ànim de lucre que busca generar riquesa en el seu entorn por la via de la I+D aplicada, la innovació i los serveis intensius en coneixement orientats a la millora de la competitivitat de las empreses industrials, en especial, de las pymes.

Data d’elaboració: 03/05/2011
Font i fotografia: Cerdanyola Info