L’Observatori de la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans ha realitzat una cerca de les sol·licituds de patents catalanes, valencianes i balears presentades a l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) del 2000 al 2008 que ens permet conèixer què patenten els inventors catalans.

Segons l’anàlisi que ha dut a terme l’OR-IEC, un 36% de les patents espanyoles corresponen als territoris de llengua i cultura catalanes. Tan Catalunya, com el País Valencià i les Illes Balears presenten una tendència de creixement en la sol·licitud de patents durant el període analitzat. Per exemple, Catalunya ha presentat 4.845 sol·licituds  i ha passat de 515 patents, l’any 2000, a 552, el 2008. Per la seva banda, les Illes Balears han generat 170 sol·licituds, i el nombre de patents valencianes puja fins al 2.267, també amb una evolució positiva de 226, l’any 2000, a 262, el 2008.

Però, i qui presenta aquestes sol·licituds? Doncs, a Catalunya les empreses són les principals generadores de patents, seguides dels sol·licitants particulars. I, segons l’activitat econòmica, les indústries químiques i farmacèutiques ocupen les primeres posicions. També tenen forta presència les empreses de construcció de maquinària i equips mecànics, seguides de les empreses de comerç a l’engròs i les dedicades a altres activitats empresarials (consultoria, assessoria, màrqueting i publicitat, serveis tècnics i d’R+D, etc.).

Una dada a tenir en compte, és que les universitats i els instituts i centres de recerca catalans només presenten el 10% del total de les patents.

font: www.uab.es 10/01/2012

fotografia:Miguelàngel