L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha posat en marxa el projecte “Fem Ocupació per a Joves”, amb l’objectiu de fomentar l’ocupació de persones aturades entre 18 i 30 anys, i alhora donar resposta a les necessitats de les empreses.

Aquest nou programa té un enfocament diferent a altres programes de formació i treball duts a terme anteriorment. 

El programa té previst oferir ajuts econòmics a les empreses que contractin joves aturats amb estudis de Graduat ESO, Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mig. 

El Servei d’Ocupació de Catalunya subvencionarà les despeses salarials derivades de la contractació de l’empresa, durant un màxim de 6 mesos, amb una quantia equivalent al salari mínim interprofessional per jornada completa (645,30€) o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa Fem Ocupació per a Joves, regulat per l’Ordre EMO/278/2013, de 28 d’octubre.

Per a més informació contactar amb l’àrea d’empreses del Servei Municipal d’Ocupació, Empresa i Promoció Econòmica de Cerdanyola del Vallès. Telèfon: 93 594 70 50.