Biocat, l’entitat que coordina i promou el sector de les biociències a Catalunya, ha publicat la tercera edició de l’Informe Biocat 2013: una aposta pel valor i el creixement. L’informe constata la importància d’augmentar el valor dels projectes per a garantir el creixement del sector biomèdic i el seu impacte econòmic i social.

Les dades corresponents al període 2011-2013 mostren l’evolució positiva d’indicadors clau de la BioRegió de Catalunya:

– Augment significatiu del finançament privat dels projectes empresarials.

– Lleuger increment de l’ocupació a les companyies.

– Consolidació del lideratge de la BioRegió en recerca en ciències de la vida.

– Competitivitat internacional.

– Creixents col·laboracions publicoprivades.

D’altra banda, es mostra una reducció dràstica dels fons públics per a les start-up i les empreses intensives en R+D; el canvi de tendència en la facturació del sector; i finalment, el nombre de companyies desaparegudes en els dos darrers anys.

Segons l’informe, la BioRegió de Catalunya compta amb 512 empreses (gairebé el doble que l’any 2000); 56 centres de recerca amb activitat en ciències de la vida o disciplines vinculades; 17 hospitals universitaris; i 11 universitats que ofereixen formació de biociències. A més, Catalunya compta amb el 20% de les empreses que fan R+D en biotecnologia a l’Estat espanyol, que tenen la salut humana com a àmbit principal d’aplicació de la seva recerca, sobretot, les malalties del sistema nerviós central, l’oncologia i les afeccions cardiovasculars.

Val a dir que les empreses catalanes en ciències de la vida han captat 43,68 milions d’euros en capital risc entre 2012 i 2013, més del doble que en el període 2010-2011. A més, les entitats científiques catalanes han promogut la creació de 54 spin-off en l’àmbit de les biociències entre 2000 i 2013. Per contra, el nombre de patents generades és reduït en comparació amb països de l’entorn i regions amb característiques socioeconòmiques similars.

L’informe també apunta que factors com l’envelliment de la població; les pressions econòmiques sobre els sistemes de salut públics; les barreres regulatòries; i també, les dificultats d’accés al mercat de nous medicaments i de tecnologies mèdiques innovadores, propicien l’impuls de models d’open innovation, un interès creixent de la indústria per les malalties rares i l’aposta per les economies emergents.

Finalment, l’informe analitza el grau d’internacionalització de les empreses catalanes del sector de les biociències. Un 65% de les empreses biotecnològiques, farmacèutiques i de tecnologies mèdiques comercialitzen productes en el mercat internacional i la majoria d’aquelles que no tenen producte al mercat, tenen acords de col·laboració científica i tecnològica amb socis internacionals.

Font: Observatori recerca i innovació