La personalitat creativa i el dilema de la innovació. Com detectar un creatiu? Habitualment definim un creatiu pel prolífic de les seves idees. I li assignem determinades característiques: divergent, original, fluid, etc. No obstant, hi ha una aproximació a la personalitat creativa, menys explorada, però igual d’efectiva per detectar-los. I és per els sentiments que provoca en els interlocutors, com són la por, la sensació de risc i la desestabilització.

La personalitat creativa i el dilema de la innovació. Com detectar un creatiu? Habitualment definim un creatiu pel prolífic de les seves idees. I li assignem determinades característiques: divergent, original, fluid, etc. No obstant, hi ha una aproximació a la personalitat creativa, menys explorada, però igual d’efectiva per detectar-los. I és per els sentiments que provoca en els interlocutors, com són la por, la sensació de risc i la desestabilització.

La producció d’idees originals posa al creatiu en la seva màxima expressió, però al seu interlocutor (el seu client, soci, o el seu cap) en una delicada situació de desestabilització. Aplicar les seves idees implica deixar el confort de l’estat actual en favor d’una promesa d’un estat millor. Tot i sabent que l’estat actual (producte, servei, mercat) està condemnat a ser subvertit, hi ha una veu interior que produeix una alerta. És que, a l’empresa, les idees del creatiu han de trobar una actitud innovadora que les apadrini. Aquell capaç d’entendre que la supervivència no està en la calma organitzacional sinó en la turbulència que provoquen les noves idees, els nous desafiaments. El creatiu pot ser vist com un “xerraire” ja que no pot amb el seu geni. Desplega idees a cada moment, en tot lloc. Moltes vegades sense que l’hi reclamin. Està en la seva naturalesa. Amb les seves aportacions genera discussions, esclaten polèmiques, funciona com un disruptor del present i un faedor del futur. El seu sistema nerviós replica respostes constants i / o dissonants a l’oferta del present. En les seves neurones corren esbojarradament les innovacions del futur.

Si algú et provoca aquests símptomes estàs davant d’un creatiu, eventualment un innovador. Allunyar-lo de tu et permetrà gaudir de la tranquil·litat d’avui. Tenir-lo al teu costat, crisparà en els teus nervis una sana excitació, d’un futur innovador.

Data d’elaboració: 19/04/2011
Font: Emprendedores news 19/04/2011
Fotografia de Clab4 design: CC2.0(by)