Internet ja aporta 23.400 milions d’euros al Producte Interior Brut (PIB) espanyol, i es preveu que aquesta xifra arribi als 63.000 milions el 2015, segons s’extreu de l’informe ‘Espanya Connecta: Transformació de l’economia espanyola a través d’Internet’, presentat dimarts 20/09/2011 a Barcelona.

El 2009, el consum privat associat a Internet – comerç electrònic, banda ampla i altres dispositius – va aportar 14.000 milions d’euros el 2009, i és la contribució al PIB que més creixerà fins al 2015, quan es preveuen 53.000 milions.

Per la seva banda, la inversió privada en banda ampla i en equipaments vinculats a la Xarxa va tenir una contribució de 8.400 milions el 2009 i arribarà als 15.000 milions el 2015.

La despesa i inversió públics relacionats amb Internet aportarà 5.900 milions i superaran els 7.000 el 2015, mentre que el major volum d’importacions que d’exportacions associades a la Xarxa resta 4.900 milions del PIB.

Pel que fa a l’impacte indirecte d’Internet en l’economia espanyola, s’estén en diferents sectors, de manera que més de tres quartes parts del PIB es genera en sectors en els que Internet s’utilitza en processos de compra, màrqueting o venda final.

Així mateix, el comerç electrònic entre empreses va assolir unes vendes de 157.000 milions d’euros, i els consumidors van gastar 38.000 milions en productes sobre els quals es van informar prèviament per Internet abans de realitzar la compra física.

A més, la publicitat en línia va obtenir 654.000.000, representant així el 11,6% de la publicitat total en els mitjans de comunicació.

Segons l’informe, el futur passa per aprofitar el potencial d’Internet a través de les Pimes, que aporten més del 65% del PIB espanyol i més del 75% de l’ocupació privat.

Proposa que les empreses de menys de deu empleats utilitzin la Xarxa com a canal per vendre i també optin per tenir pàgina web, ja que segons estudis de mercat de la consultora Boston Consulting Group (BCG), un 67% de les Pimes espanyoles que incorporen Internet a la seva activitat experimenten millores de productivitat.

Data d’elaboració:27/09/2011
Font: notícia Europapress.es,20/09/2011
Fotografia de Hdzimmermann: ,2.0 (by-nc-sa)