Tard o d’hora havia de passar. Internet s’ha convertit en el principal mitjà utilitzat per les empreses a l’hora de reclutar candidats i captar talent professional. I és que segons un estudi desenvolupat per Adecco, aproximadament el 27% de les empreses del nostre país recorren amb regularitat a les xarxes per completar la seva plantilla quan es produeix una vacant. La xarxa de contactes personals es posiciona com el mètode utilitzat pel 21% de les companyies, mentre la premsa i les empreses de selecció acaparen un 20%, respectivament, seguides de la promoció interna (16,8%) i el Currículum Vitae espontani (7,5%). Així mateix, l’informe apunta que la reducció de l’oferta d’ocupació qualificada ha suposat una caiguda en el nombre de mecanismes utilitzats per les empreses espanyoles per difondre la seva oferta, i destaca la irrupció de les xarxes socials com a canal per a la difusió de les ofertes de ocupació. Per sectors, recalca que és precisament el de les tecnologies de la informació és el que ha assolit una major penetració com a mitjà de difusió, superant el 95% de les empreses enquestades, seguit de la indústria (25,7%) i els serveis ( 16,7%), sent el sector de la construcció el més endarrerit, amb un 6,2%. Finalment, apunta que l’ús d’Internet creix de manera directa a la grandària de l’empresa, passant del 42,1% de les petites empreses al 100% en les més grans. A més, assenyala que a mesura que s’incrementa la categoria del lloc, s’incrementa la preferència per mitjans amb major grau d’especificitat .
Data d’elaboració: 03/10/2011
Font: notícia muypymes.com, 27/09/2011
Fotografia d‘Extra Ketchup: CC, 2.0 (by-sa)