Investigadors de l’escola d’enginyeria de la UAB han quedat finalistes al Fons d’Emprenedors de la Fundació Repsol, el més prestigiós a escala nacional i un dels més importants d’Europa. 

El grup de recerca del departament de microelectrònica de la UAB que encapçala el Dr. Raül Aragonès i el catedràtic Carles Ferrer està desenvolupant una tecnologia capaç de capturar la calor residual de grau baix i mitjà i utilitzar-la com energia. 

Aconseguir utilitzar la calor residual no només té un gran potencial pel fet d’aprofitar energia que de normal es perd sinó que evitaria que aquesta s’alliberés a l’atmosfera i reduiria els danys mediambientals que provoca. Els investigadors han calculat que el 50% de la calor generada per les activitats industrials es desaprofita i que fins i tot les plantes elèctriques més avançades converteixen només un 40% de l’energia produïda en electricitat.

Des de la dècada dels 80 s’han estat desenvolupat sistemes per capturar i utilitzar part de l’energia perduda per la calor residual que es produeixen en aquests sistemes, però el producte que s’està desenvolupant a la UAB pot fer-ho d’una manera més eficient, econòmica i ecològica, en comparació amb els mètodes actuals basats en turbines de fluxos conductors.

Amb aquest projecte, el grup de recerca ha estat seleccionat pel Fons d’Emprenedors Repsol com un dels 20 finalistes d’un total de 500 projectes presentats. D’aquests projectes, la companyia energètica n’escollirà entre 6 i 8 per ser apadrinats durant dos anys. Repsol els donarà formació en l’àmbit de l’empresa, els tutelarà, i els acompanyarà econòmicament en aquesta fase inicial d’incubació amb una aportació econòmica d’entre 6.000€ i 12.000€ al mes que els permetrà fer les primeres inversions, contractacions i recerca.

Font: web PRUAB