L’objectiu del curs és el de millorar els coneixements i les capacitats dels participants en l’àmbit de la transferència tecnològica. El programa està dividit en 5 mòduls:

1. Valoració, patents i comercialització tecnològica 

2. Foment de l’emprenedoria 

3. Creació d’empreses spin-off i incubació 

4. Dinamització de projectes publicoprivats 

5. Visites, reunions, experiències i bones pràctiques 

Els continguts detallats es poden trobar al document “Programes de Dinamització de Projectes d’Innovació i Transferència Tecnològica”.

A qui va dirigit

Personal tècnic d’oficines de transferència tecnològiques. 

Personal acadèmic investigador en l’àmbit cientificotecnològic.

Gestors de projectes cientificotecnològics. 

Personal d’institucions en cooperació amb la indústria.

Personal de parcs científics i tecnològics i centres de recerca.

Principals competències adquirides

Coneixement del procés de due diligence de les invencions procedents dels resultats d’investigació generats per la Universitat. Criteris (patentabilitat, mercat potencial, contractes previs, empreses, qualitat de la recerca i compromís de l’investigador, presa de decisions, priorització, etc.).

Coneixement sobre quins són els aspectes claus dels contractes relacionats amb la transferència tecnològica, avaluar la seva repercussió, i establir els límits de negociació. 

Comprensió dels models de foment de l’emprenedoria en l’àmbit acadèmic i de la investigació científica.

Coneixement d’activitats per generar emprenedoria entre estudiants i personal d’investigació. 

Adquisició de tècniques de sensibilització per al foment de la creació d’empreses. 

Adquisició del coneixement de l’itinerari de creació i constitució d’empreses acadèmiques. 

Millorar els sistemes de gestió de projectes publicoprivats.

Calendari

La IV edició del curs es celebrarà del 17 al 21 de novembre del 2014. 

Per a més informació contacteu a internacional.parc@uab.cat