Jordi Sort, professor d’investigació ICREA al Departament de Física de la UAB, ha rebut un finançament de 1,75 milions d’euros per desenvolupar, durant cinc anys, nous materials nanoporosos que permetran construir ordinadors que pràcticament no consumiran corrent elèctric, sense pèrdues energètiques en forma de calor, i que dotarien les bateries d’una durada pràcticament il·limitada. 

El projecte, titulat “SPIN-PORICS MERGING nanoporous materials with energy-efficient spintronics”, es fonamenta en resultats previs del grup i en descobriments recents en aquest camp. Per a l’execució d’aquest projecte es contractarà un equip de treball de sis persones. A més, en el projecte també hi participaran l’Eva Pellicer, investigadora Ramón y Cajal al Departament de Física de la UAB, i en David Jiménez, professor del Departament d’Enginyeria Electrònica de la UAB. 

Jordi Sort dirigeix el Grup de Materials Avançats per a la Nanoenginyeria, Nanomecànica i Nanomagnetisme del Departament de Física de la UAB. Es va doctorar en Ciència de Materials per la UAB el 2002 i ha dut a terme estades postdoctorals al Commissariat à l’Energie Atomique de Grenoble (França), i a l’Argonne National Laboratory (Estats Units). Actualment treballa en la síntesi d’una gran varietat de materials funcionals i en l’estudi de les seves propietats estructurals, mecàniques, magnètiques, tèrmiques i anticorrosives, per tal de millorar el seu comportament i obtenir aplicacions tecnològiques innovadores. 

L’investigador del Departament de Física fou premiat per la Societat Catalana de Física (2000) i la Real Sociedad Española de Física (2003). Ha publicat més de 180 articles, és autor de tres patents i ha gestionat 18 projectes de recerca nacionals i internacionals. Els resultats derivats d’aquests projectes han estat presentats com a ponència invitada a més de 130 congressos. 

Els projectes Consolidator Grant de l’European Research Council (ERC) donen suport a projectes excel·lents i pioners de científics amb una trajectòria prometedora i que es troben en període de consolidació del seu propi grup o programa de recerca independent. 

Font: web UAB