El darrer 5 de novembre es va celebrar a l’Auditori del Parc Tecnològic del Vallès la jornada “Additive manufacturing & 3D printing: tecnologies a l’abast de les Pimes industrials” amb un alt grau de participació. 

El conseller-delegat del PTV, Francesc Martos Aguilera, va iniciar la sessió donant la benvinguda a tots els assistents. Seguidament, va ser el torn dels diferents ponents. El director d’ASERM, Felip Esteve, va explicar l’evolució del sector de la fabricació additiva i impressió 3D a nivell mundial. El vicedirector general, operacions i tecnologia de la Fundació Ascamm, Xavier Planta, va descriure la fabricació additiva i els nous reptes i oportunitats en el manufacturing. La representació de Hewlett Packard va venir de la mà del seu Chief Technologist i 3D Business Ed Davis, i del Chief Engineer 3D Printing Aleix Oriol. El 3D&E development manager de Roland DG, Pau Nuñez, va fer una introducció a la impressió 3D en estereolitografía. El director general de Hofmann Innovation Iberica, José Antonio Jaldo, va realitzar la seva ponència sobre la fabricació de sèries curtes i personalitzades en mercats tan exigents com l’aeronàutic i la medicina.

El 3D printing manager de Comher-Stratasys, Francesc Astort, va explicar el pas del Rapid Prototyping al Rapid Manufacturing amb tecnologies de fabricació additiva FDM i Objet.  Per últim, el director d’operacions d’Ultrasion, Francesc Rivillas, va narrar el desenvolupament de la tecnologia UDM: Ultrasonic Deposition Modeling. En finalitzar les ponències es va realitzar un torn obert de preguntes, consultes i networking.

La fabricació additiva / Impressió 3D està canviant la naturalesa del procés productiu donant una sèrie de millores sense precedents als creatius i a les empreses innovadores, aportant canvi de paradigmes, i nous models de negoci. Fins fa no pas gaire temps, només les empreses grans tenien serveis interns de prototipatge; avui, en canvi, les pimes ja es poden permetre incorporar tecnologia d’impressió 3D, això les permet arribar abans al mercat, fabricar peces personalitzades o sèries curtes de producte. A nivell mundial i de forma ultra ràpida, les tecnologies AM estan assolint nivells de qualitat molt elevats, alhora que  es  rebaixen els costos de materials, que són cada vegada més assequibles i en molts casos sostenibles.

Davant d’aquesta perspectiva de continus canvis, el Parc Tecnològic del Vallès i les entitats i empreses que treballen a l’àrea del Vallès i l’Eix de la B30, van proposar una jornada tècnica per mostrar novetats, i donar a conèixer les possibilitats que ofereix la fabricació additiva. Aquesta Jornada ha permès visualitzar el present i el futur de la Impressió 3D, conèixer tècnicament les impressores 3D i el seu funcionament, descobrir noves aplicacions industrials i projectes d’R&D de tecnologia pròpia a Catalunya.

Font: web PTV