El Kit Digital és una iniciativa de Red.es, organisme adscrit al Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, i té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital.

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci.

El procés a seguir per a rebre els ajuts en el marc del programa Kit Digital és el següent:

 • Per demanar el bo digital cal registrar-se al web www.acelerapyme.es i completar el test d’autodiagnòstic del nivell de digitalització de l’empresa.
 • Una vegada obert el termini de la convocatòria caldrà sol·licitar el bo digital a la seu electrònica de Red.es, accedir al catàleg d’agents digitalitzadors i decidir amb qui es vol desenvolupar la solució digital.
 • Posar-se en contacte amb l’agent digitalitzador en qüestió i subscriure l’Acord de prestació de solucions digitals. Amb la formalització d’aquest Acord es cedeix el dret a cobrament de l’ajut a l’agent digitalitzador en pagament dels serveis prestats. El termini màxim per a la formalització d’aquest Acord és de 6 mesos a comptar des de la notificació de la resolució de concessió de l’ajut.
 • Una vegada formalitzat l’acord l’Agent ha de prestar la solució de digitalització. Aquesta prestació es realitzarà en dues fases:
  • Una primera fase que tindrà una durada màxima de 3 mesos des de la validació de l’Acord. En aquesta fase l’Agent Digitalitzador ha de realitzar la instal·lació o desenvolupament de la solució i el beneficiari ha de pagar la factura emesa per l’Agent Digitalitzador.
  • Una segona fase que té una durada fixa de 12 mesos des de l’emissió de la factura en la fase anterior. Durant aquests 12 mesos l’Agent Digitalitzador ha de seguir prestant tots els serveis que requereixi la solució o solucions contractades.
 • El pagament del bo digital com a tal es realitzarà als Agents Digitalitzadors una vegada hagin justificat cada una de les dues fases d’execució.

Si voleu ser part del Kit Digital com a proveïdors de solucions digitals, podeu sol·licitar l’alta com a Agent Digitalitzador.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts les petites empreses (seguint la definició que s’estableix a l’Annex I del Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió) i els autònoms amb domicili fiscal ubicat en territori espanyol.

A partir del dia 12 de setembre de 2023 s’obrirà una convocatòria específica dirigida a les societats civils amb objecte mercantil, les societats civils professionals i les explotacions agràries de titularitat compartida sempre que exerceixin activitat econòmica i tinguin domicili fiscal en territori espanyol.

No obstant, no podran ser beneficiaries:

 • Les unions temporals d’empreses (UTES).
 • Les persones físiques o jurídiques que siguin Agents Digitalitzadors Adherits al programa ni aquelles a les que aquests Agents Digitalitzadors contractin o subcontractin la prestació parcial o total de les solucions de digitalització.
 • Els autònoms societaris i autònoms col·laboradors.

S’estableixen tres segments de beneficiaris diferents:

 • Segment I: Petites empreses d’entre 10 i 49 treballadors.
 • Segment II: Petites empreses o microempreses d’entre 3 i menys de 10 treballadors.
 • Segment III: Petites empreses o microempreses d’entre 0 i menys de 3 treballadors.

Actuacions subvencionables

Seran subvencionables les despeses en què incorri el beneficiari per a l’adopció de les solucions de digitalització que responguin a alguna de les categories següents:

 • Lloc web i Presència a internet.
 • Comerç electrònic.
 • Gestió de xarxes socials.
 • Gestió de clients.
 • Business Intelligence i analítica.
 • Serveis d’oficina virtual.
 • Gestió de processos.
 • Factura electrònica.
 • Comunicacions segures.
 • Ciberseguretat.
 • Presència avançada a internet (excepte per al segment I).
 • Marketplace (excepte per al segment I).

També podrà ser objecte de l’ajut la substitució d’alguna de les solucions de digitalització ja adoptades prèviament pel beneficiari sempre que la solució a substituir no compleixi algun dels requisits exigits per a cada categoria de solució (els requisits s’especifiquen a l’Annex IV de les Bases Reguladores).

Quantia

L’import dels ajuts, anomenats “bo digital”, serà de 12.000 euros per a les empreses del Segment I, 6.000 euros per a les del Segment II i 2.000 per a les del Segment III.

Els beneficiaris (empreses) podran formalitzar Acord amb els Agents Digitalitzadors únicament per una solució de digitalització per cada Categoria de Solució de Digitalització. Els imports màxims dels ajuts per a cada Categoria depenen del segment en el que s’inclogui l’empresa i van dels 125 als 6.000 euros.

Per a les empreses del Segment I el pressupost total inicialment convocat és de 600.000.000 euros. Per a les empreses dels Segments II i III és de 500.000.000 euros.

En el cas de la convocatòria específica dirigida a les societats civils amb objecte mercantil, les societats civils professionals i les explotacions agràries de titularitat compartida el pressupost és de 100.000.000 d’euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds per als tres segments i per a totes les tipologies d’empreses finalitzarà el dia 31 de desembre de 2024 a les 11:00 hores. Aquest termini conclourà abans en cas d’esgotar-se el crèdit pressupostari establert.

Webinar informatiu 

Bases reguladores (document .PDF)

Ordre de modificació de les bases reguladores (document .PDF)

Convocatòria societats civils amb objecte mercantil i professionals i cooperatives agràries

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Preguntes freqüents (document .PDF)

Accés al tràmit – Segment I

Accés al tràmit – Segment II

Accés al tràmit – Segment III

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T’agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l’Oficina Next Generation EU d’ACCIÓ.