L’acreditació té per objectiu identificar i donar suport a la recerca d’excel·lència que es fa a l’Estat espanyol mitjançant el reconeixement als millors centres i unitats de recerca, i garanteix, durant quatre anys, un finançament per a actuacions estratègiques de 500.000 euros. 

A més del Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, formen part de la Barcelona Graduate School of Mathematics, el Centre de Recerca Matemàtica, amb seu a la UAB, la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona, i la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

També han estat reconegudes com a “unitats Maria de Maeztu” el Departament de Ciències Experimentals de la Salut (DCEX) de la UPF, l’Institut de Ciències del Cosmos (ICC) de la UB i l’Institut de Biologia Molecular (IBM) del CSIC. 

Els criteris per a la concessió d’aquestes acreditacions són: tenir un alt nivell d’impacte i competitivitat internacional dins del seu camp; estar sotmesos a processos d’avaluació periòdica per comitès internacionals independents; una orientació estratègica a la ciència de frontera; l’elevada internacionalització tant en les col·laboracions com en l’atracció de recursos humans, i impulsar la transferència del coneixement al món productiu i la societat en general.

Font: web de l’UAB