Espanya, Grècia i Portugal tenen sous mínims baixos i gairebé no els apugen.

Un ciutadà luxemburguès no pot guanyar menys de 1.874 euros bruts al mes; ni un francès, menys de 1.430. A Espanya, aquesta xifra es rebaixa a la meitat, amb un salari mínim de 753 euros mensuals.

Abaixar el sou dels treballadors per animar els empresaris a contractar. Aquesta és la recepta del Fons Mo­netari Internacional perqué Espa­nya crei ocupació; i tot just fa deu di­es també va rebre el suport del vi­cepresident econòmic de la Comis­sió Europea, Olli Rehn.

Volen imposar aquesta rebaixa salarial perqué els sous espanyols són massa alts? Segons les dades de l’Eu­rostat, el salari mínim interprofessi­onal (SMI) espanyol és dels més bai­xos d’Europa i cada vegada està més lluny dels sous míníms als països del nord.  Mentre que a l’Estat gairebé no va pujar el 2013, i a Grècia i a Portugal es va congelar, els països més rics han tingut increments alts. El resultat és que durant la crisi, la bretxa salarial entre els països del nord i els del sud i l’ est s’ha eixamplat.

Segons les dades publicades per l’Eurostat aquest agost, el salari mí­nim interprofessional a l’Estat és de 753 euros bruts al mes -el càlcul de l’Eurostat és a 12 pagues, mentre que el SMI fixat en la llei espanyola és de 645 euros mensuals perqué es compta en 14 pagues. És una xifra que representa poc més de la meitat que a Franca (1.430 euros al mes), i està molt per sota de Luxemburg, que té el salari mínim més alt d’Eu­ropa, amb 1.874 euros.

Els altres dos països del pòdium europeu són Bèl­gica – on un sou no pot ser inferior als 1.502 euros- i Holanda (1.478 euros). A la cua s’hi situen Bulgària (158 euros mensuals), Romania (179 euros) i Letònia (285 euros). 

Font: www.ptv.cat