El nombre d’estudiants inscrits creix un 94% en sis anys

La crisi econòmica i les altes taxes de desocupació associades, especialment entre els joves, no solament estan impulsant la matriculació en les carreres universitàries, sinó que han disparat la demanda de màsters oficials en els últims anys.

L’estadística publicada pel Ministeri d’Educació mostra que el nombre d’inscrits en aquests estudis ha augmentat un 94,2% i ha passat de 16.636 en el curs 2006-2007 a 113.061 (dada provisional) en 2011-2012.

El 52% dels quals volen estudiar un màster universitari ho justifiquen per la situació actual, enfront del 48% que ja ho havia decidit amb anterioritat. Més de la meitat (53%) pensa que es pot trobar treball més fàcilment amb un postgrau, i un 22% creu que podrà accedir a ocupacions millor pagades, segons un estudi del Cercle Formació.

No obstant això, un 24% es mostra escèptic i diu que un màster no li facilitarà sortir de l’atur necessàriament, encara que sempre és bé estar millor format.

Aquests són els resultats dels qüestionaris que van emplenar 7.000 assistents a les fires de postgrau organitzades entre febrer i abril per aquesta consultora especialitzada en formació i estudis de postgrau en una desena de ciutats.

L’edat mitjana dels participants era de 26 anys, és a dir, eren recentment titulats o cursaven els últims anys de carrera, i un 18% estava treballant.

“La formació de postgrau està jugant un paper cada vegada més important al mercat laboral europeu. Tant els universitaris que s’incorporen al món professional, com els qui ja estan en ell, són conscients de la cada vegada major competitivitat del mercat i de la necessitat de diferenciar-se més enllà del que els hagi aportat la universitat”, segons Cercle Formació.

A més, l’últim informe anual de la Fundació Coneixement i Desenvolupament (CYD) destaca que la crisi havia deixat prop d’un milió de graduats superiors en l’atur a la fi de 2011 i havia multiplicat per 2,86 el nombre d’aturats universitaris des de 2007.

No obstant això, l’alumnat dels estudis universitaris de primer i segon cicle i grau ha seguit creixent en els últims tres anys “a causa de la modificació de la situació econòmica”, segons interpreta el Ministeri d’Educació en un dels seus informes.

En el curs passat, va haver-hi 1.469.653 matriculats en aquests ensenyaments, la qual cosa suposa un increment de l’1,7%, encara que amb un augment del 2,2% a la universitat pública i un descens per vegada primera a la universitat privada, que va ser del 2%.

El creixement ha estat, un any més, especialment significatiu a la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), amb una pujada del 14,7% (fins als 179.781 estudiants en estudis de la primera etapa universitària). En termes relatius, la matriculació en postgraus oficials ha augmentat molt més de pressa, si bé s’ha ralentit en el curs passat, quan els estudiants de màster van pujar el 12% de mitjana: 9,2% a les universitats públiques i 23,6% en les privades.

 

Font i fotografia: notícia de www.cincodias.com 09/08/2012