La Generalitat, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, destinarà aquest any 2023 un total de 9,21 milions d’euros a enfortir el model català de comerç, promoure la competitivitat i la innovació del teixit comercial i donar suport a les empreses i professionals del sector de la moda i l’artesania en els seus reptes específics.

Els ajuts de la convocatòria ordinària del CCAM es corresponen amb deu programes que volen oferir un suport integral a les empreses i professionals dels sectors del comerç, l’artesania i la moda. Aquests programes són:

 1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç
 2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda
 3. Programa de suport per als establiments emblemàtics o singulars
 4. Programa de suport per a l’obertura de comerços i per a la reforma i millora d’establiments i de parades de mercats sedentaris i no sedentaris
 5. Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç
 6. Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS
 7. Programa de suport a la transformació digital de de les marques de moda
 8. Programa de suport a la millora del grau de sostenibilitat i circularitat de les marques de moda catalanes
 9. Programa de suport al creixement i competitivitat de l’empresa artesana
 10. Programa de suport als municipis en l’àmbit de l’artesania

Termini: El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos comença a les 9:00 hores del dia 22 de juny de 2023 i acaba a les 14:00 hores del dia 19 de juliol de 2023.

 

Línia Fons Tecnològic Ajuts Next Generation – 2a convocatòria: Subvencions en l’àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç

Aquesta línia de subvencions té per objecte impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible.

Aquestes subvencions es financen mitjançant recursos derivats de l’instrument europeu de recuperació NextGenerationEU, per mitjà del Mecanisme de recuperació i resiliència que estableix el Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer.

Beneficiaris: Empreses (Pimes) i persones autònomes titulars d’un establiment de comerç al detall amb activitat principal:

CNAE 45

CNAE 47

Entitats del sector comerç: territorials, sectorials i gremis sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals, sedentaris i no sedentaris.

Queden excloses les fundacions.

Requisits:

Inversió mínima 2.000 euros

Almenys un establiment a peu de carrer (àmbit empreses)

Quantia de la subvenció:

Entre el 70-80% de les accions subvencionables amb un màxim de 75.000€

Accions subvencionables:

En l’àmbit d’empreses de comerç

 • Projectes de noves tecnologies
 • Despeses referides a la transformació del punt de venda
 • Despeses relatives a la sostenibilitat i a l’economia circular

En l’àmbit de les entitats i associacions

 • Millora atenció i coneixement mitjançant noves tecnologies
 • Inversió en canals digitals
 • Publicitat i comunicació digitals
 • Mètriques i anàlisi de mercat
 • Solucions de ciberseguretat
 • Adquisició de mobiliari i eines tecnològiques
 • Formació per millorar ús i gestió d’eines tecnològiques, màrqueting digital, etc.

El procediment de concessió es regeix per concurrència competitiva.

L’execució de l’actuació subvencionable s’encabeix en el període 01 de gener 2022 i 30 de setembre 2023.

Termini: El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos comença a les 9:00 hores del dia 20 de juny de 2023 i acaba a les 14:00 hores del dia 19 de juliol de 2023.

 

Més informació:

https://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2023/