La Generalitat, a través de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, convoca un concurs per estudiar la inserció laboral dels universitaris a partir de dades obtingudes en anteriors estudis. Per optar-hi, cal presentar la sol·licitud abans del 5 de desembre.

Del 3 de novembre al 5 de desembre, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) de la Generalitat obre una convocatòria per a que investigadors i grups de recerca rebin ajuts destinats a estudiar la inserció laboral dels universitaris de Catalunya.

La convocatòria té una dotació de 35.000 euros que es reparteix en tres estudis que s’hauran de completar o més tard del 30 de setembre de 2015. D’una banda, s’atorgaran 10.000 euros per analitzar com afavoreixen els estudis universitaris l’equitat en l’accés tant a la formació com a la inserció laboral.

En segon lloc, es donarà un ajut de 10.000 euros per estudiar l’efecte de la crisi a les titulacions universitàries dividides per àmbits de coneixement (humanitats, ciències socials, enginyeria i arquitectura, ciències experimentals i ciències de la salut) a partir d’estadístiques oficials.

Finalment, es destinaran 15.000 euros a la realització d’una comparació internacional de les dades d’inserció laboral de l’estudi realitzat enguany per l’AQU i altres dades d’inserció laboral de persones graduades, tot estudiant els tipus d’indicadors públics, i els resultats per a un grup reduït de titulacions.

Més Informació: Convocatòria d’ajuts per a estudis d’inserció laboral

Font: web UAB