0/12/2014

El govern català i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) han guardonat aquest centre de recerca, del qual la UAB és soci fundador, amb el Premi Nacional al Partenariat Publicoprivat en R+I d’enguany. Han reconegut  amb aquest guardó com un exemple de col·laboració publicoprivada que ha sabut combinar les fortaleses de les institucions públiques i privades per fer investigació puntera a nivell mundial.

Matgas fa recerca en ciència dels materials i aplicacions de gasos al campus de la Universitat. És fruit d’una l’aliança estratègica entre l’empresa Carburos Metálicos (del grup multinacional Air Products), el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la UAB, reconeguda legalment com agrupació d’interès econòmic sense ànim de lucre. A les seves instal·lacions, duu a terme projectes d’investigació bàsica, desenvolupament tecnològic i models de gestió empresarial centrats en les àrees relacionades amb l’energia, la sostenibilitat i el medi ambient, des d’una perspectiva àmplia, essent un centre d’excel·lència en CO2 i sostenibilitat.

En els últims anys, aquest centre de recerca ha participat activament en cinc projectes europeus (SURFACET, SuperGreenChem, LoliPEM, HyTEC, SOFCOM), ha liderat la gestió tècnica del projecte CENIT SOST-CO2 i participa en el projecte CENIT BioSOS “Biorefineria Sostenible”, així com en altres projectes finançats amb fons competitius o del sector privat.

Recentment, Matgas ha estat incorporat per Air Products a la seva xarxa de centres de referència mundial, liderant la investigació global en l’aplicació de gasos en el sector agroalimentari, en el tractament d’aigües i en la recerca de nous usos per al diòxid de carboni.

Font: web UAB