L’equip d’investigació de l’empresa del PTV, DENTAID, en col·laboració amb investigadors de la Facultat d’Odontologia de la Universitat Complutense de Madrid ha publicat recentment els resultats d’un estudi titulat Characterization and application of a flow system for in vitro multispecies oral biofilm formation, a la revista científica Journal of Periodontal Research.

Aquest treball descriu el desenvolupament d’un model in vitro de formació de biofilm oral en flux, també anomenat Boca Artificial. La importància d’aquest sistema rau en permetre el creixement de la placa dental i simular les forces de cisallament i flux a què està sotmès el biofilm en la cavitat bucal.

Els resultats obtinguts mostren un model altament reproduïble i útil per avaluar l’activitat antimicrobiana de molècules antisèptiques d’ús oral. A més, aquest sistema és una eina de recerca per a l’estudi de les interaccions entre els bacteris que composen els biofilms supra i subgingivals.

La Boca Artificial suposa una autèntica revolució per a l’avaluació de l’efectivitat antimicrobiana dels productes d’higiene oral, a més de ser una eina molt útil per a la investigació molecular en biofilms.

El Journal of Periodontal Research es considera una de les revistes científiques amb major impacte en el món de la investigació odontològica a nivell mundial.

En un moment en què la inversió en el desenvolupament científic tendeix cada vegada més a la baixa, DENTAID segueix apostant fermament per la Recerca i la Innovació.

DENTAID compta amb el laboratori de Recerca en Microbiologia Oral més avançat a Espanya, on l’aposta per l’R+D+i de qualitat és el pilar fonamental de la companyia, fet que permet desenvolupar noves solucions adaptades a les necessitats bucals de la societat actual.

Font: http://www.ptv.cat/index.php/ca/noticies/1198-la-investigacion-de-dentaid-referente-en-el-journal-of-periodontal-research