En un futur, la investigació dependrà del mecenatge i de les associacions de pacients, principal conclusió en la I Jornada de Finançament de la Ciència i Innovació Social, realitzada al Parc Tecnològic del Vallès, a Cerdanyola.

En els propers 10 anys, el 10% de la inversió per a la investigació a Espanya provindrà de les aportacions de mecenes, crowfunding i de les associacions de pacients, segons els experts reunits al Parc Tecnològic del Vallès, a la Primera Jornada de Finançament de la Ciència i Innovació Social que es va celebrar ahir.

Els experts reunits en la I Jornada sobre Finançament de la Ciència i Innovació Social assenyalen que en els propers 10 anys l’increment de la filantropia en I+D+i pot rondar el 10%. En aquest sentit, el director general d’Investigació de la Generalitat de Catalunya,Josep Maria Martorell, assenyala que en països com els EEUU o Israel, la filantropia suposa gairebé el 20% de la inversió en projectes d’investigació, encara que va concretar que també la societat en general, a través dels seus impostos, col·labora amb les subvencions a l’I+D+i que s’atorguen a aquests projectes.

El congrés va ser inaugurat per l’alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona, pel director general de Recerca de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Martorell, el director general del Parc de Recerca de la UAB, Buenaventura Guamis i per Xavier Obradors,representant del Consell Superior en Investigacions Científiques (CSIC) a Catalunya.

L’alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona, va destacar la necessitat de trobar noves fórmules de finançament de l’R+D+i i millorar l’eficàcia dels projectes, així com incidir en el caràcter emprenedor i creatiu dels nostres joves investigadors. També va afegir que la crisi ha estat un factor decisiu en la difícil situació de la ciència, però que d’altres factors com ara: les estructures de la investigació, la formació científica al nostre país o la fuita de talents, han contribuït també a que en aquests moments estiguem en una situació crítica.

De la seva banda, el President del Comitè Científic del Congrés i Cap del Servei d’Oncologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, Pere Gascón, va ressaltar la importància de que hi hagi una Llei de Mecenatge que contribueixi a que empreses i particulars inverteixin en Ciència i Investigació, tal com passa a d’altres països del nostre entorn. També caldrà, segons ell, que anem millorant a que la societat faci un esforç més enllà dels seus impostos per aconseguir que els nostres joves investigadors tinguin un futur al nostre país.

En total s’han programat 15 ponències, distribuïdes en les següents sessions: Fòrmules complementàries per finançar la Investigació. Experiències d’èxit. El nou paper de les Societats Mèdiques i les Associacions de Pacients en el Finançament de la Ciència. El projecte Horitzó 2020, una oportunitat per a la Ciència.