En el marc del Cicle de Trobades KET que organitzen el Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno), La Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País (SEBAP) i la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT), el Parc de Recerca UAB acollirà el pròxim dimecres 12 de novembre una trobada centrada en la nanotecnologia.

L’objectiu d’aquesta última trobada és mostrar els avanços actuals en les Key Enable Technologies (KET) a Catalunya, en concret en l’àmbit de la nanotecnologia, així com la seva aplicació real dins l’empresa.

Es coneixen per KET les tecnologies facilitadores essencials que permeten estar a l’avantguarda de la gestió de la transició cap a una economia baixa en carboni i basada en el coneixement. Aquestes tecnologies, fortament impulsades dins de l’estratègia europea 2020, juguen un paper important en l’R+D, la innovació i les estratègies de dispersió de moltes indústries i es consideren crucials per garantir la competitivitat de les indústries europees en l’economia del coneixement.

Durant l’esdeveniment el Dr. Xavier Obradors – director de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona ICMAB-CSIC – presentarà el Clúster Barcelona Nanotechnology -Bellaterra (BNC-B). Després, les empreses Henkel i Nanomol mostraran com han aplicat la nanotecnologia dins de les seves entitats.

Programa previst

10:00h Benvinguda a càrrec del dr. Buenaventura Guamis, director del Parc de Recerca UAB

10:10h Presentació del BNC-b (Barcelona Nanotechnology Cluster – Bellaterra) a càrrec del dr. Xavier Obradors, director del BNC-b i de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB – CSIC)

10:50h La recerca col•laborativa d’Henkel a càrrec de Fouad Salhi, Cap de Grup de Tecnologia Avançada a Henkel

11:10h Presentació de l’spin-off Nanomol Technologies a càrrec de Santi Sala, soci fundador de l’empresa.

11:30h Visita a l’edifici de l’ICN2

12:30h Visita a l’ICMAB

La jornada tindrà lloc el dimecres 12 de novembre a les 10:00h a l’edifici Eureka del Parc de Recerca UAB. Inscripcions obertes

Font: web PRUAB