L’Escola d’Enginyeria de la UAB acull, els dies 7 i 8 de maig, la primera trobada de COST NEREUS, un destacat projecte europeu per a la reutilització d’aigües residuals. El grup de recerca GENOCOV, del Departament d’Enginyeria Química, organitza la trobada.

Es tracta de l’acció més gran que s’ha dut a terme fins ara en el marc d’aquest projecte, que és el COST més ampli que s’ha posat en marxa fins ara (COST és el marc europeu de més llarga durada per donar suport a la cooperació transnacional entre investigadors, enginyers i acadèmics de tot Europa). La trobada aplegarà 85 investigadors de 29 països de la Unió Europea i d’Austràlia, Estats Units, Israel i Tunísia. Discutiran sobre els reptes i oportunitats actuals en el camp de la reutilització d’aigües residuals, i posaran les bases per treballar en col·laboració en aquest terreny.

NEREUS establirà grups de treball dedicats a diferents aspectes biològics, la identificació de tecnologies viables i eficaces i al desenvolupament de valoracions de riscos rellevants i  marcs polítics. NEREUS vol també establir els criteris sobre tecnologies i mètodes d’avaluació per al tractament d’aigües residuals, així com suggerir nous criteris de qualitat d’efluents per superar les barreres actuals i salvaguardar la pràctica la reutilització.

El Grup de Tractament Biològic d’Efluents Líquids i Gasosos. Eliminació de Nutrients, Olors i Compostos Orgànics Volàtils (GENOCOV) té com a objectiu prioritari la gestió integral de sistemes de tractament biològic d’efluents i és un dels principals referents estatals en la recerca en aquest camp. María Eugenia Suárez-Ojeda i Julián Carrera, professors del Departament de Química i membres de GENOCOV, coordinen la trobada.

Font: PRUAB (Parc de Recerca UAB)