Fins el dia 31 d’octubre és oberta la matrícula de l’examen d’anglès que certifica el nivell en un sol examen i que emeten totes les universitats catalanes: CLUC (Certificat de Llengües de les Universitats de Catalunya).

Es tracta d’un examen multinivell que permet acreditar el nivell B1, B2.1 o B2 del Marc europeu comú de referència, segons els coneixements d’anglès que tinguis. 

El preu de l’examen és de 75 euros per a estudiatns, PDI i PAS de la UAB. La matrícula és oberta del 21 al 31 d’octubre.

Els nivells B1 i B2 tenen el segell CertACLES de l’Associació de Centres de Llengües de l’Ensenyament Superior (ACLES). El certficat d’anglès CLUC té validesa acadèmica i professional i està reconegut pel Consell Interuniversitari de Catalunya i per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).

La primera convocatòria d’aquest examen va tenir lloc al febrer de 2013 a les universitats catalanes, entre les quals el Servei de Llengües de la UAB. 

Font: web UAB