El projecte SELECTA, coordinat pel professor del Departament de Física Jordi Sort, formarà joves investigadors en el camp de la síntesi d’aliatges metàl·lics i les seves aplicacions mediambientals. Es tracta del primer cop que la UAB aconsegueix un projecte d’aquestes caracterítiques.

La Comissió Europea ha avaluat satisfactòriament una xarxa europea European Training Network, dins la convocatòriaInnovative Training Network, amb el títol “Aliatges electrodipositats avançats per a aplicacions mediambientalment sostenibles: capes protectores i plataformes micro/nano-robòtiques (SELECTA)”. El projecte estarà coordinat pel doctor Jordi Sort, professor ICREA del Departament de Física i cap del Grup de Materials Avançats per a la Nanoenginyeria, Nanomecànica i Nanomagnetisme, i comptarà amb un pressupost de 3,2 milions d’Euros per al període 2015-2018. Es tracta del primer cop que la UAB aconsegueix un projecte d’aquestes característiques, una convocatòria de la UE amb un percentatge d’èxit d’aproximadament un 10%. La xarxa reforçarà de manera important el paper de la UAB en el Programa Marc Horitzó 2020 de la Unió Europea 

La xarxa SELECTA és un projecte altament interdisciplinari que té com a objectiu principal la formació de joves investigadors (doctorands) en el camp de la síntesi d’aliatges metàl·lics mitjançant electrodeposició i les seves aplicacions en l’àmbit de la sostenibilitat mediambiental. La xarxa engloba la preparació i caracterització de capes protectores avançades, sistemes micro/nano-electromecànics i plataformes micro/nano-robòtiques per a aplicacions ambientals. El projecte explorarà nous tipus d’aliatges electrodipositats (basats en ferro, coure i alumini; que no continguin elements escassos o tòxics), amb microestructura variable (amorfs, nanocristal·lins), diferents morfologies (materials densos o porosos) i geometries diverses (capes primes, microcolumnes, nanofils, etc.), per tal d’adaptar-los a les exigències tecnològiques actuals, tals com una alta resistència al desgast i a la corrosió, bones propietats magnètiques o hidrofobicitat. 

El projecte integrarà el progrés tecnològic amb les preocupacions mediambientals actuals, tal i com s’especifica al Programa Marc Horitzó 2020 de la Unió Europea. Per tal de aconseguir els objectius proposats, el projecte té un marcat caràcter multidisciplinari, on hi convergeixen diverses disciplines: física, electroquímica, enginyeria, ciències ambientals, biologia i robòtica. 

El Consorci està format per 9 grups beneficiaris (Universitat de Cambridge-Regne Unit, IFW-Dresden-Alemanya, Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica-Itàlia, Universitat Tecnològica de Chalmers-Suècia, Universitat de Kragujevac-Sèrbia, Universitat de Ioannina-Grècia, Universitat de Vilnius-Lituània, l’empresa Happy Plating-Àustria i la UAB), i 6 organitzacions associades (incloent-hi 4 empreses privades), que pertanyen a 10 Estats membres de la Unió Europea (a més de Suïssa i Sèrbia).

 El projecte pretén a més establir un nexe entre la recerca fonamental i la comercialització dels productes que en resultin. La complementarietat entre els grups participants assegura un programa educacional d’alt nivell i polièdric. A més dels aspectes de recerca pròpiament dits, el projecte oferirà cursos i oportunitats als joves investigadors en àrees com la gestió de la propietat intel·lectual (patents), disseminació, emprenedoria o gestió empresarial. La xarxa pretén doncs formar joves amb talent que puguin abordar de manera independent reptes professionals ja sigui en el món acadèmic o empresarial.

Font: web UAB