La Universitat Autònoma de Barcelona, amb 17.758 publicacions i un índex d’impacte normalitzat (la mitjana mundial és 1) de 1,50 entre 2009 i 2013 ocupa la vuitena posició en el rànquing internacional SIR Iber 2014. La UAB ocupa el segon lloc entre les universitats espanyoles, per darrere de la Universitat de Barcelona, ​​que compta amb 21.441 publicacions i un impacte normalitzat de 1,56. 

El rànquing mesura els articles, revisions, i cartes publicades en revistes especialitzades d’impacte de les universitats espanyoles, portugueses, andorranes i iberoamericanes, amb dades recopilades per SCImago Reserarch Group. 

L’anàlisi inclou 1.753 institucions d’educació superior de Llatinoamèrica, Espanya i Portugal, i la font principal d’informació és Scopus, la major base de dades del món de literatura científica. Té en compte el percentatge de la producció científica publicada en col·laboració amb institucions de fora del país; el factor d’impacte normalitzat en funció del promig mundial; les publicacions en revistes del primer quartil; el grau d’especialització de la institució; el percentatge de producció científica inclós en el grup dels treballs més citats de cada camp; així com el nombre de treballs publicats on l’autor principal pertany a la institució, en total i entre el 10% més citats de cada camp. 

Més informació:Pàgina web del Rànquing SIR IBER 2015

Font: web de la UAB