Les empreses spin-off del Parc de Recerca UAB interessades en realitzar, reinventar o executar estratègies de creixement, business plan, pla de marketing, etc. poden contractar alumnes d’Administració i Direcció d’Empreses o d’Economia del Programa Universitat-Empresa UAB (PUE).

Amb l’objectiu d’apropar la Universitat a l’empresa, el Programa PUE facilita a les spin-off  del Parc de Recerca UAB la contractació d’estudiants en pràctiques mitjançant un conveni Universitat-Empresa.

Les empreses participant en el Programa acolliran estudiants de les titulacions d’Administració i Direcció d’Empreses o d’Economia prèviament seleccionats segons expedient acadèmic i amb el perfil adient per realitzar la tasca prevista.

Les pràctiques es realitzaran en dos períodes el mateix any en format d’alternança supervisades per un tutor. El primer període començarà a principis de Febrer fins a finals d’Abril i el segon s’iniciarà a principis de Setembre i finalitzarà a finals de Desembre.

 

Font i fotografia: notícia www.uab.es 25/09/2012